קוראים ולומדים

פשוט לשוט – פרק 7: לקראת הפלגה ראשונה

פרק 7

צעדים לעבר הפלגה עצמאית

הכנות לעגינה:

 1. הורדת מפרשים
 2. תמרון הספינה אל מול הרוח ועצירתה
 3. בדיקת רדיוס עגינה נקי ממכשולים
 4. בדיקת עומק המים והכנת חבל עוגן
 5. בעומק מים של עד 10 מטרים, נזרוק פי 7 שרשרת ובעומק גדול מ10 מטרים נזרוק פ

עגינה:

זכור ! אין להכניס ידיים ורגלים לתוך מערום חבלים

 1. קשירת חבל עוגן על ה"ברווז" בחרטום
 2. הטלת עוגן למים ושחרור החבל (מימין ומתחת למעקה הריילנג)
 3. העברת חבל העוגן אל גלגלת העוגן בקצה החרטום

בדיקות לאחר עגינה:

 1. חרטום הספינה מופנה מול הרוח
 2. אין רעידות על חבל העוגן
 3. מציאת שני אתרים קבועים בחוף ובדיקת "תכווין מעבר (TRANSIT)

הרמת העוגן:

 1. הנעת מנוע ובדיקות
 2. משיכת חבל העוגן והכנסתו בזהירות לתא העוגן
 3. שחרור הקשר מהברווז וסידור החבל בתוך התא
 4. במידה והעוגן נתקע ולא ניתן להרימו, יש לתמרן ירכתיים לרוח, לחלוץ את העוגן ולנסות להרים בשנית

אדם בים

נפילת אחד המפליגים לים במהלך ההפלגה הינו מצב מסוכן מאוד, ביצוע הפעולות במהירות ובמקצועיות יכולות לקבוע ההבדל בין אירוע המסתיים ללא נזק לבין תוצאות חמורות הרבה יותר.

פעולות לביצוע:

 1. צעקת "אדם בים", לצורך הסבת תשומת ליבם של שאר המפליגים.
 2. זריקת גלגל הצלה לאדם במים.
 3. יש למנות אחד מאנשי הצוות שתפקידו יהיה לשמור על קשר עין ולהצביע ברצף על האדם במים.
 4. במידה וקיים מכשיר GPS יש ללחוץ לחיצה ממשוכת על כפתור ה- MOB.
 5. ביצוע תמרון לאיסוף האדם.

תמרון באמצעות מנוע:

 1. יש לקפל חלוץ ולמתוח ראשי למרכז הספינה.
 2. הגישה הסופית לאדם תבוצע בזווית 30 מעלות לרוח כך שהאדם יהיה מתחת לרוח  ביחס לספינה.
 3. עצירת הספינה, נטרול המנוע והרמת האדם.

תמרון על-ידי מפרש:

 1. עבור להפליג ברוח צד, והתרחק למרחק של 40-50 מטר מהאדם.
 2. בצע סיבוב.
 3. עם השלמת הסיבוב רד מהרוח וכוון חרטום הספינה לנקודה הנמצאת פעם וחצי אורך ספינה (בערך 10 מטרים) מתחת לרוח ביחס לאדם.
 4. באמצע הדרך לאדם נפנף מפרשים, שחרר לגמרי את הראשי ואת החלוץ.
 5. כאשר החלוץ מצביע על האדם, יש לעלות לרוח ולהפליג לכיוון האדם (בערך º20 מעלות לרוח), יש לתמרן כך שבסוף הגישה האדם יימצא מתחת לרוח ביחס לספינה.

*במידת האפשר יש להניע את המנוע על מנת שיישמש כעזר וכגיבוי למקרה בו הגישה לאדם בים לא הצליחה

 

שריפה

שריפה הינה אירוע בטיחותי חמור העלול לגרום נזק כבד.

בספינה מספר חומרים דליקים דוגמת בנזין, שמן, עץ, בד (מפרשים) וכן פיברגלס ממנו בנוי גוף הספינה.

שריפה עלולה להיווצר כתוצאה מקצר חשמלי, תקלה או דליקה במנוע או מכל שימוש לא זהיר באש, בנוסף לאלו קיימת סכנה נוספת, רוח אשר מלבה את האש במהרה.

בתחילת כל הפלגה הקפד לוודא כי אתה ושאר המפליגים יודעים היכן ממוקם מטף הכיבוי בספינה.

פעולות לביצוע:

 1. תמרון הספינה כך שהאזור הבוער יהיה מתחת לרוח בכדי למנוע התפשטות הלהבות לשאר חלקי הספינה.
 2. במידה והשריפה במנוע יש לנתק מיד את צינורית הדלק למנוע ולהדמימו.
 3. כלל יש לנסות ולהרחיק כמה שיותר חומרים דליקים מאזור השריפה דוגמת מיכל דלק, מזרונים בקבינה וכו'.
 4. את השריפה יש לכבות באמצעות מטף כיבוי על-ידי שחרור הנצרה וריסוס החומר על מקור האש  (בסיס הלהבות) ממרחק של 0.5 מטר.

הצפה

פעולות יעילות ומהירות בזמן הצפה יכולות להביא להצלת הספינה במקרה הצפה.

הגורם המכריע בטיפול הינו זיהוי מקור ההצפה (חור בספינה, צינור שהתפוצץ) וסוג ההצפה (דלק, מים מתוקים, מי – ים).

פעולות לביצוע:

 1. הנעת המנוע.
 2. סגירת ברזי  Sea Cock (ברזים המחברים את הצנרת לדופן הספינה).
 3. שאיבת המים באמצעות משאבות השיפוליים (משאבות חירום).
 4. שאיבת מים באמצעות דלי או כלי ריקון מים אחר.
 5. ניסיון לאטום ולנטרל מקור ההצפה באמצעים העומדים לראשותכם למשל אטימת החור ע"י סמרטוט, הפלגה בהטיה כזו שתגרום לחור בדופן לעלות מעל פני המים.
 6. במשך כל זמן הטיפול בהצפה יש לבדוק את גובה המים, במידה וממשיך לעלות, יש להיערך לנטישת הספינה.

מנוע לא מניע / הדמים

את הפעולות המפורטות מטה יש לבצע בנפרד ועל-פי סדר הופעתן.

 1. בדוק כי קליפס המשבת נמצא במקומו.
 2. וודא שסתום אטמוספרי בפקק מיכל הדלק פתוח.
 3. בדוק כמות הדלק במיכל.
 4. בדוק כי צינורית הדלק מחוברת היטב למיכל הדלק ולמנוע, וודא כי הצינורית אינה מסובבת או תפוסה ומאפשרת זרימת דלק תקינה.
 5. בדוק שלמות צינורית הדלק, וודא כי אין סדקים או חתכים בצינורית.
 6. פמפם דלק בעזרת המשאבה הידנית שעל הצינורית ("תפוח").
 7. בדוק פיסית כי הכבל למצת החשמלי מחוזק היטב לראש המצת.

תקלה שכיחה – יתכן כי המנוע לא מניע כיוון שהוא מוצף בדלק, במקרה זה יש לנתק את צינורית הדלק למשוך את חבל ההנעה מספר פעמים ולהניע בשנית, ברגע שהמנוע הונע, יש להחזיר את צינורית הדלק למקומה ולפמפם דלק באמצעות המשאבה הידנית שעל הצינורית ("תפוח").

אל תעצור כאן

גלה עוד