קוראים ולומדים

פשוט לשוט – פרק 6: בטיחות השייט וחוקי דרך

פרק 6

הפלגה בטוחה וחוקי הדרך בים

שמירה על חוקי הדרך בים חשובה בעיקר לצורך מניעת התנגשות בין שני כלי שייט.

קיימים חוקים רבים המגדירים את התנהלות הספינה בעת הפלגה ועגינה, פרק זה עוסק בכללים הבסיסיים והחיוניים ביותר המשמשים אותנו מדי יום בהפלגה לאורך החופים.

  1. מהירות בטוחה – כלי שייט יפליג במהירות אשר תאפשר לו לשמור על בטיחות השייט, תוך התחשבות במרחב תמרון, צפיפות כלי שייט, עומק, מכשולים ומצב ים.
  2. חובת תצפית – כלי שייט אשר אינו קשור לרציף, ישמור על תצפית עין לכל הכיוונים בכל משך ההפלגה.

פינוי דרך

בים מפליגים כלי שייט המשתייכים למספר משפחות בעלות יכולות תמרון שונות ולכן קיימת היררכיה המגדירה את חוקי פינוי הדרך. להלן משפחות כלי השייט עפ"י סדר העדיפויות (1 מפנה ל-2, 2 ל-3 וכן הלאה).

1) ממוכן – כל כלי שייט המונע בכוח מנוע.

2) מפרשית – כלי שייט הנע באמצעות מפרשים בלבד.

3) דייג – כלי שייט העוסק בדיג.

4) מוגבל בכושרו לתמרן – עקב עבודות ימיות, בשל שוקע או מכל סיבה אחרת.

5) ללא שליטה – כלי שייט אשר מסיבה מסוימת אין שליטה על יכולת התמרון שלו.

עקיפה – במצב בו כלי שייט אחד עוקף כלי שייט אחר (כלומר מגיע מאחור במהירות גבוהה יותר), כלי השייט העוקף יפנה תמיד את הדרך, לא משנה באיזו משפחת כלי שייט מדובר.

כלי שייט מאותה המשפחה – כאשר קיימת סכנת התנגשות בין כלי שייט המשתייכים לאותה משפחה:

מפרשיות – מפרשית במפנה שמאלי תפנה למפרשית במפנה ימני, במידה ושתיהן במפנה זהה, המפרשית מעל הרוח תפנה דרך למפרשית מתחת לרוח.

כל שאר כלי השייט – במצב של חרטום מול חרטום, כל אחד יפנה לימין. במצב של חצייה, כלי השייט הרואה את השני מימין יפנה את הדרך.

  • הוראות נוספות
  • כלי שייט אשר מפנים לו דרך, מחויב להמשיך ולהפליג באותו הקורס ולשמור על אותה המהירות.
  • כלי שייט המפנה דרך, יעשה זאת על-ידי שינוי קורס ומהירות, כך שיהיה ברור לכלי השייט שמפנים לו את הדרך.
  • כלל אצבע הקובע האם קיימת סכנת התנגשות – אם הכיוון לכלי השייט השני אינו משתנה והטווח אליו הולך וקטן, קיימת סכנת התנגשות.
  • זכות קדימה תמיד תינתן לכלי שייט היוצא מהמרינה.
  • יש לשמור על מרחק בטחון של 200 מטר מסירת צוללים/צוללנים המסמנים עצמם באחד מן הדגלים הבאים:

החובה למניעת התנגשות בים חלה תמיד ולעולם על שני כלי השייט.

אל תעצור כאן

גלה עוד