קוראים ולומדים

פשוט לשוט – פרק 3: מתחילים להפליג

פרק 3

להרגיש את ההפלגה

הרגעים הראשונים בסירת מפרש היא בלתי נשכחים. נראה כי השפה החדשה, הכנת כלי השיט האזהרות לגבי עבודה עם חבלים ומפרשים הם נושאים רבים מידיי מכדי לספוג הכל בפעם אחת, ואז, לפתע אנו מפליגים והתחושה להיות מונע על ידי כוח בלתי נראה מעוררת מחשבה ורצון לדעת ולהבין יותר. בפקק זה נעבור על כל תמרוני השיט הבסיסיים ונחקור את כיווני ההפלגה האפשריים ונראה איך אפשר להביא את כלי השיט לכל נקודה שנרצה.

הכל עניין של כיוונון

עכשיו כשאנחנו מנותקים מהרציף, נתחיל ללמוד איך לתכנן היטב את המסלול ולכוון מפרשים בצורה נכונה. נתחיל להפליג ברוח צד, נבצע שינויים קטנים בעזרת הזזת מצב הטילר ונבחן כיצד פעולה זאת משפיעה על הסירה ועל מצב המפרשים. זאת העת ללמוד עוד כמה מושגים בשפה הימית, "לעלות לרוח" משמעותה להפנות את חרטום כלי השייט לעבר הכיוון ממנו הרוח נושבת, זאת נשיג על ידי דחיפה של הטילר למורד הרוח או במידה ויש לנו גלגל הגה נפנה אותו לכיוון מעלה הרוח. לירידה מהרוח נמשוך את הטילר למעלה הרוח או במידה ויש לנו גלגל הגה, נפנה אותו למורד הרוח. זה המקום להזכיר שגלגל הגה וטילר עובדים הפוך.

 כיוון מפרשים בהתאם לכיוון ההפלגה

לשם הפשטות נדבר על כיוון המפרש הראשי בהתאם לכיוון ההפלגה על אף שהדברים נכונים גם עבור מפרש החלוץ. נתחיל להפליג ישר ברוח צד כאשר הרוח ממלאת את המפרש הראשי, מכאן נשחרר את מיתר הראשי עד שיופיעו מעין גלים קטנים לאורך השפה הקדמית של המפרש הראשי, ככל שנשחרר את המיתר הראשי כך יופיעו יותר גלים לאורך השפה הקדמית ומהירות הסירה תרד בצורה משמעותית מאחר ויעילות המפרש יורדת. כעת נמתח בהדרגה את מיתר המפרש הראשי ובזמן הזה נבחין איך הגלים לאורך השפה הקדמית מתחילים להעלם, נמתח את המפרש עד אשר השפה הקדמית מתוחה לחלוטין, כיוון זה נקרא גבול הנפנוף, כעת המפרש הראשי מכוון בצורה מיטבית, יעילות המפרש מקסימלית ומהירות הסירה תעלה. מנקודה זאת, אם נמתח עוד את מיתר המפרש הראשי, השפה הקדמית תראה מתוחה אבל המפרש יאבד כוח משום בגלל מתיחת יתר. נקודה זאת חשובה להבנה משום שמפרש מתוח לא מעיד בהכרח על כיוון נכון של המפרש, הדרך היחידה לדעת אם המפרש מכוון בצורה מיטבית היא לשמור קורס הפלגה יציב ולשחרר את מיתר המפרש הראשי עד להתחלת הופעתם של גלים לאורך השפה הקדמית ואז למתוח קלות עד להיעלמותם של הגלים כלומר עד גבול הנפנוף, זהו כלל הזהב של כיוון המפרש.

פתיחת מפרש חלוץ

בדרך כלל נרים תחילה את המפרש הראשי, באופן כללי ניתן להפליג עם מפרש ראשי בלבד אך פתיחת המפרש החלוץ תעניק לנו כוח גדול יותר ומהירות גדולה יותר ועבודה נוספת לאנשי הצוות. באופן כללי קל יותר לפתוח את המפרש החלוץ משום שניתן לבצע זאת בכל הפלגה. כדי לפתוח את מפרש החלוץ יש לבצע מספר מהלכים, תחילה יש להכין את מיתר מגלול החלוץ כך שיוכל לנוע הצורה חופשית אל מגלול החלוץ לאחר מכן יש לוודא שמיתר החלוץ בדופן שמעל הרוח יהיה משוחרר ולאחר מכן יש למשוך את מיתר החלוץ בדופן שבמורד הרוח עד לפתיחה מלאה של המפרש החלוץ.

טיפ: למרות שניתן לפתוח את מפרש החלוץ בכל כיוון הפלגה, כדאי לפתוח את המפרש ברוח גבית משום שהרוח המדומה חלשה והכוח שיפעל על המפרש חלש יותר ובכך נקל על אנשי הצוות את המלאכה.

הכוח של שניים

כעת כששני המפרשים פתוחים נרגיש הבדל גדול ביכולת לתמרן את הסירה וגם במהירות,  את ההבדל נרגיש במיוחד כאשר מפליגים קרוב יותר לכיוון הרוח וניתן לומר כי הכוח שמעניקים שני המפרשים גדול יותר משום שהחלוץ מגביר את זרימת הרוח על המפרש הראשי והמפרש הראשי מגביר את זרימת הרוח על החלוץ כלומר השלם גדול מסך חלקיו. כל זה נותן לנו יותר הנאה לצוות.

עבודה עם שני מפרשים

הכלל של כיוון המפרש הראשי לגבול נפנוף נכון גם למפרש החלוץ וכאשר יש ספק האם המפרש מכוון בצורה מיטבית נשחרר את מיתר המפרש על לקבלת נפנוף קל ואז נמתח קלות את המפרש עד לביטול הנפנוף. משום ששני המפרשים משפיעים האחד על השני יש צורך לתשומת לב מיוחדת בכיוון המפרשים. 

וכעת נבצע תרגול בכיוון המפרשים:

  1. תחילה נפליג ברוח צד עם מפרשים מכוונים בצורה נכונה עד גבול הנפנוף.
  2. כעת, נשחרר מעט את מיתר מפרש החלוץ עד הופעת גלים בשפה הקדמית של המפרש ונמתח חזרה עד להעלמות הגלים. כעת רק כדי לראות את השפעת הרוח על המפרשים נמתח עוד את מפרש החלוץ, נעזר בידית הכננת במידת הצורך ונראה פתאום הופעת גלים על השפה הקדמית של המפרש הראשי וזאת למרות שלא ביצענו כל שינוי במפרש, הדבר מתרחש בגלל כיוון יתר של מפרש החלוץ. כאשר שני המפרשים מכוונים כראוי כלומר עד גבול הנפנוף, זרימת רוח מתגברת ברווח בין שני המפרשים אשר מגבירה את הכוח הפועל על המפרשים, תופעה פיסיקלית זאת נקראת אפקט וונטורי.
  3. כעת, נפנה את חרטום הסירה לכיוון הרוח ונראה שהשפה הקדמית של שני המפרשים מתחילה להתנפנף, במצב זה נמתח את שני המפרשים עד גבול הנפנוף ונגלה שהסירה מפליגה שוב בצורה מיטבית.

טיפ: במידה ואין מספיק אנשי צוות שיכוונו את המפרשים יחד, נכוון קודם את מפרש החלוץ ורק אח"כ את המפרש הראשי.

  • כעת, בהדרגה נכוון את חרטום הסירה למורד הרוח, נעבור את הנקודה של רוח צד ונמשיך עד שנגיע להפלגה ברוח גבית והמפרש החלוץ יתחיל לקרוס פנימה, הדבר מתרחש מפני שאנו מגיעים לנקודה בה המפרש הראשי "מסתיר" את זרימת הרוח למפרש החלוץ, מצב זה נקרא הסתרה ומצביע על כך שאנו על גבול ההפלגה ברוח מלאה. במצב זה נחזור מספר מעלות לכיוון הרוח עד שהמפרש החלוץ יתמלא ברוח.

הכל סובב סביב ברוח

אצל שייטים זה הכל סובב סביב הרוח. כיוונה ובעוצמתה יקבעו איפה וכיצד השייט יפליג ביחס לרוח. כל השפה והמונחים השונים רובם ככולם מתבססים על הרוח וכיוונה.

מעלה הרוח ומורד הרוח

עולמו של השייט נחלק לשתי המיספרות, האחת מעלה הרוח והשניה מורד הרוח. כל הכיוונים או העצמים שנמצאים בכיוון שממנו הרוח נושבת נקראים מעלה הרוח וכל הכיוונים או העצמים שנמצאים בכיוון שאליו נושבת הרוח נקראים מורד הרוח

הפלגה ברוח קדמית חדה

ברוח קדמית אנו מפליגים קרוב לכיוון שממנו מגיעה הרוח ולמעשה על גבול האזור שבו לא ניתן להפליג no-sail-zone, ברוח הסירות הזווית תהיה 45 מעלות מכיוון הרוח האמיתית אך זווית זאת עשויה להיות שונה והיא מושפעת ממבנה הסירה, צורת ושטח המפרשים ועוצמת הרוח. אם נפליג ברוח קדמית חדה וננסה לעלות מעט לרוח, מהירות הסירה תואט ותעצר משום שהמפרשים לא ייצרו יותר כוח.

טיפ: למעט ברוח חלשה מאוד, הגאי הסירה צריך לשבת בדופן שבמעלה הרוח לשם ראות ושליטה טובים יותר.

סיבוב – שינוי מפנה ובחזרה

כאשר הרוח נושבת על דופן הימנית של הסירה והמפרשים יהיו בצידה השמאלי, צורת ההפלגה נקראת הפלגה במפנה ימני ולהיפך, כאשר הרוח נושבת על הדופן השמאלית והמפרשים יהיו בצד ימין נקרא לזה הפלגה במפנה שמאלי. אם נרצה לעבור ממפנה אחד למפנה אחר ישנן שתי דרכים לבצע זאת. דרך אחת היא לסובב את הסירה כך שחרטום הסירה יעבור דרך האזור שממנו נושבת הרוח כלומר ה- no-sail-zone, לתמרון כזה נקרא סיבוב.

ביצוע סיבוב הלכה למעשה

כדי לבצע סיבוב נדרשת עבודת צוות טובה. כמו כן צריך להתחיל את הסיבוב עם מספיק תנופה שכן חרטום הסירה צריך ל"דלג" על האזור שמול הרוח ה- no-sail-zone ועל מנת שהסירה לא תיעצר מול הרוח. ראשית נפליג ברוח קדמית חדה ומפרשים מכוונים ליעילות מרבית. לפני ביצוע הסיבוב, יסרוק הגאי הסירה את השטח, במיוחד לאזור אליו אנו מעוניינים להגיע ויוודא שאין כלי שיט העלולים להוות סכנת התנגשות, לאחר מכן יכריז ההגאי "צוות, היכון לסיבוב", הצוות יענה "צוות מוכן". כאשר הסירה תגיע למהירות מרבית ההגאי יכריז "מבצע סיבוב" ויפנה את הטילר למורד הרוח ובמקרה של הגה למעלה הרוח והסירה תתחיל להסתובב אל תוך הרוח. כאשר חרטום הסירה מגיע לנקודה שמול הרוח והמפרש החלוץ מתנפנף, יכריז ההגאי לצוות "העבר מפרש חלוץ". על איש הצוות שבצד שלו מיתר החלוץ היה מתוח לשחרר את המיתר ואילו על איש הצוות שאצלו מיתר החלוץ היה רפוי למתוח את המיתר. המפרש הראשי במקרה הזה יעבור בכוח הרוח ולאנשי הצוות לא נדרשת כל התערבות.

מהפך – שינוי מפנה בכיוון ההפוך

למדנו כיצד לבצע סיבוב ולהפליג כברת דרך ב"זיג-זג" לכיוון הרוח, כעת נחזור חזרה להתחלה, לדרך בה הפליגו בימים עברו כאשר המפרשים היו מרובעים והספנים העתיקים יכלו להפליג רק כאשר הרוח בגבם. גם כיום אנו יכולים להפליג כאשר הרוח בגבינו אבל למפרשים המודרנים יש בכל זאת שוני גדול על פני המפרשים בזמן הקדום כפי שנראה בהמשך.

נגדיר מהו מהפך

כמו סיבוב, מהפך הוא שינוי מפנה שבו חרטום הסירה עובר מ"שעה 5 לשעה 7" (או להיפך) בצד שבמורד הרוח. כדי לבצע את המהפך בצורה בטוחה, על ההגאי והצוות לעבוד בצורה מתואמת מאוד ובזהירות.

מהפך עם המפרש הראשי והחלוץ

כאשר אנו מבצעים סיבוב, המפרש הראשי מתוח למרכז הסירה ואנחנו כמעט ומתעלמים ממנו בזמן  שאנו עסוקים בהעברת מפרש החלוץ. במהפך תשומת הלב היא למפרש הראשי ולשליטה עליו במהלך התמרון. החלוץ מוסתר חלקית על ידי המפרש הראשי רוב זמן התמרון ויותר קל לשלוט בו. לפניך מספר שלבים לביצוע מהפך מגבית לגבית במפרשית קטנה ברוח חלשה עד בינונית.

  1. נתחיל בהפלגה ברוח גבית עם מפרשים מכוונים בהתאם, נציב את אנשי הצוות ליד כל  אחד ממיתרי החלוץ וליד מיתר המפרש הראשי.
  2. אחרי שנבדוק שהאזור פנוי מכלי שייט, יכריז ההגאי "היכון למהפך".
  3. איש הצוות בדופן שבה מיתר החלוץ מתוח יהיה מוכן לשחרר את המיתר ואילו איש הצוות בדופן שבה מיתר החלוץ רפוי, יהיה מוכן למתוח את המיתר, בדיוק כמו בסיבוב אלא שהפעם יהיה מעט עומס על מפרש החלוץ. לאחר מכן יכריזו אנשי הצוות "מוכנים".
  4. לאחר שאנשי הצוות מוכנים בעמדותיהם, יכריז ההגאי "העבר מפרש ראשי למרכז", בשלב זה ימתח איש הצוות את מיתר הראשי עד אשר המנור יהיה במרכז הסירה ויודיע להגאי "מפרש ראשי במרכז", במשך זמן זה על אנשי הצוות לשמור על שטח נקי בינם לבין המנור.
  5. ההגאי ישב בדופן שמעל הרוח ויכריז "מבצע מהפך" ויתחיל להפנות את חרטום הסירה הרחק מהרוח על ידי משיכת ידית הטילר אליו או במקרה של גלגל הגה, לכיוון הפניה.
  6. ברגע שהחלוץ קורס (עקב הסתרה של המפרש הראשי) יכריז ההגאי "העבר חלוץ" ולאחר שהחרטום עבר את הקטע של רוח מלאה והמפרשים מתמלאים שוב ברוח, יכריז ההגאי "לכוון מפרשים בהתאם לרוח גבית" ואנשי הצוות יפעלו בהתאם.

טיפ: תפקידו של ההגאי חשוב מאוד לשם בטיחות אנשי הצוות והסירה, עליו לבצע את המהפך בצורה איטית, הרבה יותר איטית מאשר סיבוב, במיוחד ברוחות חזקות. בשונה מסיבוב אין חשש שהסירה תיעצר מאחר ורוח נושבת כל הזמן מאחורינו ונותנת לסירה יכולת לבצע את המהפך באופן רציף.

הפלגה ברוח מלאה

כאשר אנו מפליגים פחות או יותר כאשר הרוח מגיעה ישירות מאחורינו היא נקראת הפלגה ברוח מלאה. אין קו מדויק שמגדיר היכן מסתיימת הפלגה ברוח גבית ואיפה מתחילה הפלגה ברוח מלאה, זה נופל בערך בנקודה בה החלוץ קורס עקב הסתרה של המפרש הראשי. במקרה של הפלגה ברוח מלאה והדבר נכון יותר מאשר כל כיוון הפלגה אחר, על ההגאי להיות דרוך היטב שכן טעות קטנה בהיגוי עלולה להביא למקרה של "מהפך לא מבוקר" שבו המנור עובר בחוזקה לכיוון הדופן הנגדית של הסירה ובכך מסכן את ביטחון אנשי הצוות ואת המבנה של הסירה. מהסיבה הזאת, הרבה שייטים נמנעים מלהפליג ברוח מלאה ומעדיפים להפנות את חרטום הסירה כ 10 מעלות ולהפליג ברוח גבית שם הסכנה של מהפך לא מבוקר קטנה. אז לפני שנפליג ברוח מלאה, נפליג תחילה ברוח גבית. לא נוכל להפליג לעבר היעד שלנו רק בהפלגה ברוח גבית במפנה אחד ומן הסתם יהיה צורך לשנות מפנה מפעם לפעם. הפלגה מרוח גבית במפנה האחד להפלגה ברוח גבית במפנה המנוגד נקראת מהפך.

אל תעצור כאן

גלה עוד