קוראים ולומדים

תנאי שימוש ותקנון

מבוא

 • ברוכים הבאים לאתר של נ.א.מ  (להלן: “האתר” ו” מנהל האתר” בהתאמה).
 • האתר מנוהל ע"י מיקי ויינשטיין העובד תחת עוסק מורשה מספר . XXXXXXXXX
 • האתר פועל בכתובת האינטרנט nam.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתו של מנהל האתר.
 • עצם השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו, בשירותים שהוא מציע, רכישה של מוצרים ועוד, מעיד על הסכמה לתנאים אלה ותהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה ואת תנאי השימוש, הבין אותן והסכים להן.
 • התקנון ותנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בינך לבין מנהל האתר.
 • האתר משמש גם בתור אתר מכירות של מוצרים שונים כגון: ספרים, סרטים, קורסים, הרצאות ועוד (“מוצר” או “מוצרים”).
 • האמור בתקנון זה רשום בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול הצפנה SSL והרכישה בפועל מתבצעת דרך קישוריות מאובטחת לספקי סליקה העומדים בתקן PCI DSS .
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 • רכישה באמצעים אחרים (העברה בנקאית, צ’קים ועוד) – אפשרית רק דרך פניה טלפונית או בדוא”ל למנהל האתר וקבלת אישור לכך.
 • כל המחירים באתר אינם כוללים מע”מ.
 • מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.
 • בכל דף מוצר נכללים התנאים הרלוונטיים בדף מוצר תחת תיאור->תקנון מוצר, אשר כוללים מדיניות ביטולים, כללי פעילות ותנאי פעילות כפי שסופקו ע"י מנהל האתר. תקנון הפעילות בדף מוצר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, והחרגות במדיניות ביטול בדף מוצר (במידה וישנן) הן הקובעות.
 • מנהל האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מזמן לזמן, והנוסח העדכני של התקנון כפי שיופיע באתר הוא שיחייב את מנהל האתר והנוסעים. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה.

החזרות וביטולים

 • ביטול יזום של הפלגות על ידי מנהל האתר הנובע ממספר מועט של נרשמים, תקלות טכניות או כוח עליון (כדוגמת מזג אוויר) יתאפשר עד 24 שעות לפני היציאה לפעילות ללא כל טענה ו/או תביעה של הנוסע.
  עסקת מזומן תוחזר ללקוח באופן מיידי ברגע ההחלטה של הביטול.
  עסקאות אשראי יוחזרו על פי התנהלות חברות האשראי.
  קיימת אפשרות, לבחירת הנוסע, כי התשלום ישמש זכות להפלגה עתידית או אלטרנטיבה דומה זאת על פי בחירת הנוסע.
 • הנוסע רשאי לבטל את  ההפלגה בהודעה בכתב למנהל האתר בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה להפלגה ובכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפני הנמוך מביניהם ע"פ חוק הגנת הצרכן.
 • בכל מקרה של ביטול ההפלגה ע"י הנוסע מכל סיבה ובכל מועד, לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו/או רכישת שירותים מסוימים שנרכשו מראש עבור הנוסע ובהסכמתו ולא תהיה אפשרות לקבל החזר בגינם. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לקזז כל סכום ששילם הנוסע בהתאם לאמור לעיל.

אספקה והובלת המוצר

 • מנהל האתר ידאג למשלוח המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר, תוך 7 ימי עסקים או פרק זמן אחר שיצוין עם רכישת המוצר.
 • מנהל האתר לא יהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • ניתן לאסוף את המוצר מכתובת אחרת, בתיאום מראש.
 • במקרים מסוימים המוצר יישלח בדואר רשום, אם מנהל האתר לא ציין במפורש שהמוצר יישלח בדואר רשום המשלוח יתבצע בדואר רגיל.
 • מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.
 • במקרה בו מדובר על רכישה של מוצר ווירטואלי כגון eBook או גישה לקורס מקוון – המוצר יישלח לכתובת הדוא”ל האלקטרוני של הלקוח או יהיה זמין באזור הלקוחות האישי של הלקוח באתר, מיד לאחר אישור התשלום ואישור ביצוע ההזמנה ע”י מנהל האתר.

אחריות משפטית

 • מנהל האתר או מי מטעמו אינו אחראי לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כל שהיא ו-מנהל האתר מציע לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח אישי נרחב  כולל כיסוי לספורט אתגרי, המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.
 • במידה ויש ללקוח בעיה רפואית הדורשת התייחסות ועלולה לפגוע, לעכב את הפעילות יש להתייעץ טרם הרכישה עם סמכות רפואית מתאימה ולהתייעץ עם מנהל האתר אשר ידאגו לשמור על חסיון רפואי ופרטיות הנוסע.
 • כבודה: תובלת המזוודות והמטען באחריות הבלעדית של חברת התעופה או השייט. הנוסעים רשאים לשאת עימם באמצעות המוביל כבודה שמשקלה עד סך מסוים לק"ג שנקבע ע"י חברת התעופה. מנהל האתר  אינו אחראי בגין חיוב עבור כבודה ו/או משקל כבודה עודפים. משקל תיקי היד ותחולתם בהתאם לכללים הנהוגים בחברות תעופההשייט.
 • מובהר ומוצהר בזאת מפורשות, כי מנהל האתר פועל בארגון הטיולים והפלגות כמתווך בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים את תוכניות הטיול ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות, חברות המספקות אטרקציות וספורט ימי וכיו"ב, ולפיכך מנהל האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לתקלות שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים באתר האינטרנט על ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם נותני השירותים.
 • בטיולים מאורגנים: ל מנהל האתר – הרשות לדחות או לבטל הרשמה של כל נוסע/ת אשר לשיקול דעתה לא יתאים להרכב הקבוצה ולאופייה, וזאת ללא כל צורך לנמק את החלטתה.
 • כמו כן, לזכות מנהל האתר עומדת האפשרות להפסיק השתתפות נוסע/ת בטיול הגורם לטענת המלווה ו/או הקבוצה להפרעה למהלך הסדיר של הטיול ללא חובתה לשפותו בגין עוגמת נפש שנגרמו לו כתוצאה מכך, ללא חובתה לשפותו בגין הפסקת הטיול והפסדים נגררים מכך.
 • מנהל האתר איננו אחראי להתנהגות המטיילים אחד כלפי השני.
 • טיולים המתוארים ומוצעים על ידי מנהל האתר מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי מנהל האתר כל זאת בהתאם לשקול הדעת המקצועי של מנהל האתר ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים בתאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חליפיים, או כאלו אשר אינם כלולים בתכנית וכיו"ב. פרוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים כאמור. סוכן הנסיעות הינו שליחו של הנוסע לכל דבר ועניין. על הנוסע מוטלת החובה לדאוג ולוודא קבלת אישורי כניסה ("ויזות") לארצות הדורשות אישורים כאלה וזאת בהתאם לארצות הביקור במסלול הטיול. אין המארגנים אחראים למידע שאינו נמסר על ידם בכתב או הסותר את האמור בהודעה זו.
 • מנהל האתר או מי מטעמו מזמין בעבור הנוסע את שירותי הנסיעות והאטרקציות מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתו.  מנהל האתר או מי מטעמו מתחייב לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור בדייקנות למזמין כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא יהיה אחראי לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטת מנהל האתר או מי מטעמו, אם תחולנה אצל ספקי השירותים, אלא אם ידע או היה עליו לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש, לרבות בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה ו/או לחברת השכרת הרכב, כלי השייט או כל שרות אחר המועברות על ידי מנהל האתר או מי מטעמו לספקי השירותים הרלוונטיים, אלא אם כן אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של מנהל האתר או מי מטעמה.
 • מנהל האתר אינו אחראי לביטול או שינוי של ביקור באחד או יותר מאתרי הטיול שנגרמו במישרין ו/או בעקיפין מגורמים שאינם בשליטת מנהל האתר , כמו: מזג אויר חריג, שיפוצים, ימי חג, אי שקט פוליטי, מלחמה, התקפות טרור, התפרעויות, שביתות, סגר, אסונות טבע, מבצע צבאי, סכנות בריאות או מאורעות דומים שלא בשליטתנו. בדומה לכך, מנהל האתר  אינו יכולה להתחייב על תנאי מזג האוויר השוררים ביעד.
 • שערים
 • השער לתשלום יהיה שער ההעברות/המחאות גבוה של המטבע הנקוב ביום חיוב בפועל של במידה ותהיינה תנודות משמעותיות בשערי החליפין של המטבעות המרכיבים את החבילה, לפני ביצוע התשלום המלא, שמורה ל – מנהל האתר הזכות לעדכן את מחיר החבילה בהתאם למיסים והיטלים: כל שינוי במסלול הטיסות או בשערי המטבע של המסים המקומיים בחו"ל אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו/או הדלק ו/או היטל אחר, התוספת לתשלום תחול על הנוסע. התשלום יבוצע בהתאם לצווים והתקנות הנכונים ליום היציאה.

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות כפופה לכל הכתוב במסמך מדיניות הפרטיות של האתר

אחריות ושירות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי האתר בכל אחת מדרכי ההתקשרות המוצעות באתר או בטלפון 0543243125
 • האחריות למוצרים הנשלחים ללקוח (כגון ספרים מודפסים) מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי מנהל האתר או מי מטעמו.
 • האחריות למוצרים ווירטואליים, הנרכשים דרך אתר החברה וזמינים לאחר הרכישה באזור האישי של הלקוח באתר, היא לתקופה של שנה מיום הרכישה.
 • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות באתר. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 • אחריות מנהל האתר לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.
 • מנהל האתר לא יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר או בתכני האתר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותו הבלעדית של מנהל האתר.
 • התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר או מי מטעמו בגין תכונות התכנים, השירותים והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.
 • מנהל האתר אינו מתחייב ששירותי ותכני האתר (כולל המוצרים הווירטואליים) לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי האתר, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מנהל האתר או אצל מי מספקיה.

אבטחת מידע ופרטיות

 • רכישה של מוצר או הרשמה באחד מטופסי ההרשמה של האתר מצרפת אתכם גם לרשימות התפוצה של האתר דרכן נשלחים מדי פעם טיפים מקצועיים ומידע נוסף על מוצרים והפעילויות של מנהל האתר. ניתן להסיר את ההרשמה בכל עת דרך כל אחד מהדיוורים שישלחו או בפניה למנהל האתר באחת מכל דרכי ההתקשרות המוצעות באתר
 • מנהל האתר, כמו גם מנהלי אתרים אחרים וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם מנהל האתר ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאי להשתמש במידע שסופק ע”י הלקוח בעת הזמנת מוצר על מנת לספק את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות על ידי גורמים נוספים או חברות אחרות ללא רשות.
 • השימוש במדורי האתר המחייבים רישום ואישורך את המסמכים המחייבים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מהאתר ו/או מי מטעמו, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (הידוע בכינוי “חוק הספאם”). דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות הפרטים שמסרת באתר במהלך ההרשמה. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למנהל האתר על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלחו אליך מהאתר ו/או מי מטעמו.
 • מנהל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

השימוש באתר

 • הנך רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מנהל האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן).
 • הנך רשאי להשתמש באתר לצרכים פרטיים, חינוכיים ואקדמיים בלבד ולמטרות שאינן מסחריות, אלא אם צוין במפורש אחרת;
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots   וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;
 • אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהאתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לסרטון וידאו באתר, אלא לעמוד המלא שבו הוא מופיע). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 • מנהל האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מנהל האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך

רישום

 • השימוש באתר אינו כרוך ברישום. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון האזור המיועד ללקוחות שרכשו מוצרים, רישום לרשימות התפוצה, רישום לאירועים שונים, יצירת קשר עם מנהל האתר באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים אישיים ומזהים, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.
 • ייתכן ובמהלך מסירת הפרטים כאמור תידרש לאשר באופן פעיל ומפורש את הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים או חלק מהם. תוכל להשלים את הרישום בכל אחד מהמקרים האלה לאחר מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים, או אילו מהם.
 • במידה ונתבקשת למסור את הפרטים כאמור לצורך שימוש באילו משירותי האתר, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במלוא תכונות האתר, לסכל את השתתפותך בפעילות הרצויה ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.
 • המידע שתמסור בעת הרישום וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר, יישמרו על-ידי מנהל האתר. אין עליך חובה על-פי חוק למסור את המידע, אך ללא מסירתו לא תוכל להשלים את הרישום. מנהל האתר לא יעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למתואר בסעיף אבטחת מידע ופרטיות.
 • השימוש בחלקים שונים של האתר, כגון האזור המיועד לשימוש לקוחות רשומים, עשוי להיות כרוך בהזנת שם משתמש וסיסמה (כפי שנבחרו על-ידך במהלך הרישום או כפי שנמסרו לך על-ידי נציגי האתר), שיזהו אותך בכל כניסה לדף הרלבנטי. מנהל האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות בכדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
 • מנהל האתר רשאי שלא לאפשר לך להשתמש במדורי האתר הטעונים רישום, לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי מנהל האתר לחסום את גישתך למדורים כאמור, או לבטל את רישומך אליהם, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 2. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במנהל האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מנהל האתר;
 3. אם השתמשת באתר, בשירותיו, או באילו מתכניו, כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 4. אם הפרת את תנאי השימוש באתר או התקנון;
 5. אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
 6. אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.

תוכן גולשים באתר

 • האתר מעודד את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה ומפרה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאי מנהל האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם, אך הוא אינו חייב לעשות כן. בדיקות כאלה עשויות להיעשות על-ידי מנהל האתר באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים, פוגעניים על פניהם, או שאינם הולמים את רוחו של האתר ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.
 • בעת טעינת ופרסום תכנים באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או הטעינה (Upload) כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם במסגרת האתר, או לטעון אליו, את התכנים הבאים :
  1. כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
  2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
  3. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
  4. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב;
  6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
  7. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בשמו הטוב, או בפרטיותו (מבלי שניתנה הסכמתו מדעת לכך);
  8. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
  9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
  10. כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד לגזענות, או לאפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
  11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
  12. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
  13. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, או כל תוכן שאינו הולם את רוח האתר, אופיו או מטרותיו;
 • מנהל האתר רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות בכל עת שימצא כי הפרת את תנאי התקנון או תנאי השימוש, או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במנהל האתר או במי מטעמו. במקרה זה, מנהל האתר יהיה רשאי גם למנוע ממך לפרסם ולטעון תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מנהל האתר לפי כל דין.
 • החליט מנהל האתר לפרסם או להשתמש בתוכן שמסרת – הוא רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו, להוסיף לו כותרות מתאימות וכיו”ב. מנהל האתר אינו מחויב לציין את שמך כמקור התוכן שמסרת, אך הוא רשאי לעשות כן לפי שיקול דעתה.
 • למעט במקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ועשויים גם להיות מוצגים במסגרת פעילויות נוספות של האתר. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור – עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
 • מנהל האתר מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים במסגרת האתר. תכנים שנמסרו על-ידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמו של מנהל האתר ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

קישורים

 • יתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. חלק מהתכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי מנהל האתר, או מטעמו, ומנהל האתר אינו שולטת או מפקח עליהם.
 • העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מנהל האתר לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
 • יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מנהל האתר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 • מנהל האתר איננ מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והוא רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.

תכנים בעלי אופי מסחרי

 • האתר משמש, בין הייתר למכירת מוצרים ושירותים ועל כן מנהל האתר עשוי להציב באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי (כגון במסגרת “חלון ראווה” לאתרי מסחר אלקטרוני), לרבות תכנים שמקורם בתומכים ונותני חסות.
 • מנהל האתר לא ישא בכל אחריות לתכנים בעלי אופי מסחרי שיפורסמו במסגרת האתר מטעם צדדים שלישיים. האחריות היחידה לתכנים המסחריים שיפורסמו על ידי צד שלישי ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.

קניין רוחני

 • לזכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר משתמשי האתר) הן של מנהל האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למנהת האתר להשתמש בהם.
 • אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממנהל האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
 • סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם, לרבות תומכים ונותני חסות) הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 • מנהל האתר אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה טוען ומוסר לפרסום במסגרת האתר, או באמצעותו. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום כאמור, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש מנהל האתר כמפורט בתנאים אלה. מנהל האתר לא ישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מנהל האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 • במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למנהל האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. רישיון זה ניתן למנהל האתר ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור (‘קרדיט’), תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

שיפוי

 • הנך מתחייב לשפות את מנהל האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את מנהל האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום במסגרת האתר, או באמצעות האתר, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש שעשית באתר.

שינויים והפסקת פעילות

 • מנהל האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל מנהל האתר יהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. במידת האפשר, יפרסם מנהל האתר הודעה מקדימה באתר על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.
 • מנהל האתר רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש והתקנון. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או בתקנון שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או בתקנון שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המסמך המחייב הרלבנטי, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דין וסמכות שיפוט

 • על השימוש באתר ורכישת מוצריו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון, ישראל.

המחאה

 • אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח ההסכמים המחייבים בלא קבלת הסכמת מנהל האתר בכתב ומראש. מנהל האתר רשאי להעביר את זכויותיו באתר או בכל חלק בו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתו המוחלט, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל כלפיך את התחייבויות מנהל האתר לפי ההסכמים הקיימים. המסמך עודכן לאחרונה בחודש פברואר 2021

אל תעצור כאן

גלה עוד